År Händelse Förändring i antalet aktier Totalt antal aktier Förändring i aktiekapital (kr) Aktiekapital (kr) Kvotvärde (kr)
2018 Apportemission1 137 326 747 530 137 326 747 530 1,0000
2019 Nyemission2 5 607 753 137 5 607 753 137 1,0000
2020 Nyemission3 7 195 760 332 7 195 760 332 1,0000
2020 Split 18:1 12 925 644 13 685 976 0 760 332 0,0556
2021 Utnyttjande teckningsoptioner4 908 280 14 594 256 50 460 810 792 0,0556
2021 Utnyttjande teckningsoptioners5 437 400 15 031 656 24 300 835 092 0,0556
2021 Kvittningsemission6 500 000 15 531 656 27 777 862 869 0,0556
2021 Emissionen i Erbjudandet7 3 846 154 19377810 213 675 1 076 545 0,0556
  1. Teckningskurs: 293,35305 SEK per aktie.
  2. Teckningskurs: 293,00 SEK per aktie.
  3. Teckningskurs: 293,00 SEK per aktie.
  4. Teckningskurs: 18,94 SEK per aktie.
  5. Teckningskurs: 16,55 SEK per aktie.
  6. Teckningskurs: 40,00 SEK per aktie.
  7. Teckningskurs: 52,00 SEK per aktie.