Bolagets certified adviser är Erik Penser Bank AB (publ). Certified adviser är ansvarig för att vägleda och stödja Bolaget under tiden det är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank AB (publ) är godkänd av Nasdaq First North Growth Market som certified adviser.

Erik Penser Bank AB
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm
08-463 83 00
certifiedadviser@penser.se
www.penser.se