Bolagets certified adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Certified adviser är ansvarig för att vägleda och stödja Bolaget under tiden det är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Carnegie Investment Bank AB (publ) är godkänd av Nasdaq First North Growth Market som certified adviser.

Carnegie Investment Bank AB
Phone: +46 (0)73 856 42 65