Bolaget kommer att utse en valberedning inför den ordinarie bolagsstämman 2022. Inför den ordinarie bolagsstämman 2021 avser R12 Kapital Holdco AB, i egenskap av huvudägare, lämna förslag på de punkter som valberedningen annars hade lämnat förslag avseende, inklusive principer för utseende av valberedning inför nästkommande ordinarie bolagsstämma.