Nimbus Group

Nimbus Group grundades år 1968 i Långedrag där fortfarande huvudkontoret ligger. Ett år senare introducerades den första Nimbus-båten vid namn Nimbus 26 som året därpå fick pris för årets bästa båt. Nimbus utvecklades till ett premiumvarumärke genom högkvalitativa produkter och framgångsrika samarbeten, exempelvis med Björn Borg under 1980-talet och med den italienska designern Nuccio Bertone 1998. Kundbasen breddades också geografiskt under perioden fram till millennieskiftet, exempelvis seglade årligen en konvoj av nya Nimbusbåtar från Långedrag till Bergen i Norge.

Nova R-Serien

År 2000 introducerades Nova R-serien, vilka var de första serieproducerade modellerna med stegskrov. Fyra år senare startades serieproduktion av vakuuminjicerade skrov i samband med lanseringen av Nimbus 380. År 2008 förvärvades Paragon Yachts, vilket var det första förvärvet i modern tid. Ett år senare introducerades Nimbus E-power genom lanseringen av den helt elektriskt drivna prototypen Nova 27.

Finansiella krisen

2012 drabbades Nimbus Group av ett antal negativa händelser. Till följd av det stora fallet på den globala fritidsbåtsmarknaden i samband med den finansiella krisen 2008 ansträngdes Nimbus Group likviditet. Återförsäljare hade erbjudits finansieringslösningar vid försäljning av båtarna som i sin tur ledde till att Nimbus Group drabbades av likviditetsbrist när efterfrågan på fritidsbåtar sjönk. Den sjunkande efterfrågan ledde till att Nimbus Groups återförsäljare inte kunde sälja av lagren åren efter den finansiella krisen, vilket ledde till kreditförluster för Nimbus Group. I kombination med att skuldsättningsgraden redan innan den finansiella krisen var hög ledde detta till att Nimbus Group bröt mot vissa villkor i dess finansieringsavtal och försattes i konkurs 2012.

Omorganisationsfasen

Efter konkursen påbörjades en omorganisationsfas av den nya ägaren, R12 Kapital AB. Ett flertal initiativ initierades därefter för att stärka Koncernens finansiella ställning och för att minska exponeringen mot fluktuationer i efterfrågan. Dessa initiativ inkluderade bland annat införande av en mer konservativ finansieringsmodell gentemot återförsäljare. Övriga åtgärder inkluderade också att stärka balansräkningen att sänka andelen fasta kostnader i produktionen. Under perioden från 2012 till 2018 uppdaterades produktportföljen i dess helhet genom utveckling av nya båtmodeller. Under perioden expanderade Nimbus Group även sitt återförsäljarnätverk.

Tillväxtfas

Nimbus Group befinner sig i en tillväxtfas sedan 2018, delvis genom förvärven av Alukin Boats Sweden AB, en etablerad tillverkare av aluminiumbåtar, och Bella-Veneet Oy, med varumärkena Bella, Flipper, Aquador och Falcon.

Bella Veneet

Varumärkena från Bella-Veenet, som stod för 35 % av nettoomsättningen under 2019 är en betydelsefull del av dagens Nimbus Group. Bella grundades 1970 i Finland av Raimo Sonninen, som ägde bolaget hela vägen fram till försäljningen till Nimbus Group. År 1992 genomförde Bella-Veenet sitt första förvärv genom köpet av Flipper. År 2000 förvärvade Bella-Veenet båttillverkaren Aquador. År 2017 startade produktionen av det nya båtmärket Falcon.

Tillväxten sker även utanför Europa

Under 2017 sålde Nimbus Group exempelvis sin första fritidsmotorbåt i Nordamerika, och under 2019 såldes fritidsmotorbåtar för 54 Mkr i Nordamerika. Under 2023 förvärvades båttillverkaren Edgewater Powerboats LLC. Nimbus Group ser också möjligheter att växa utanför Europa och Nordamerika, främst i Oceanien och i Asien.

Historisk tidslinje

1968

Nimbus Group grundas av bröderna Lars & Hans Wiklund

1970

Bella-Veneet grundas i Finland av Raimo Sonninen

1969

Den första båten i produktion, lanseras och utses till årets båt

1977

Bella-Veneet expanderar och den första båten exporteras

2004

Starten av serieproduktion av skrov med vacuuminfusion i och med Nimbus 380

1992

Bella-Veneet förvärvar Flipper

2008

Nimbus Group förvärvar yrkesbåt-varumärket Paragon Yachts

2000

Bella-Veneet förvärvar Aquador

2012

R12 Kapital blir huvudägare i Nimbus Group

2010 – 2014

Förnyelse av modellportföljen inklusive Flippermodellerna och den nya Bellalinjen

2016

Strategiskt beslut att skapa ett “house of brands” – för att förbättra erbjudandet till återförsäljarna

2017

Lansering av det nya varumärket Falcon

2018

Förvärvet av Alukin, en etablerad tillverkare av aluminiumbåtar

2018

Förvärvet av Bella-Veenet, det nya Nimbus Group bildas

2019

Ny affärsplan som innehåller flera initiativ för att fortsätta tillväxtresan