Nedanstående tabell visar de ersättningar (i tkr) som styrelsen, verkställande direktören och övriga anställda i koncernen har erhållit under räkenskapsåret 2021.

Position Lön och ersättningar Pension Summa
Styrelsen och verkställande direktören 13 185 2 083 15 268
Övriga anställda 144 220 13 399 157 619
Totalt 157 405 15 482 172 887

Nedanstående tabell visar de ersättningar (i tkr) som styrelsen, verkställande direktören och övriga anställda i koncernen har erhållit under räkenskapsåret 2020.

Position Lön och ersättningar Pension Summa
Styrelsen och verkställande direktören 9 561 1 030 10 591
Övriga anställda 112 670 13 036 125 706
Totalt 122 231 14 066 136 297