Nedanstående tabell visar de ersättningar (i tkr) som styrelsen, verkställande direktören och övriga anställda i koncernen har erhållit under räkenskapsåret 2020.

Position Lön och ersättningar Pension Summa
Styrelsen och verkställande direktören 7 124 1 030 8 154
Övriga anställda 115 107 13 036 128 143
Totalt 122 231 14 066 136 297

Nedanstående tabell visar de ersättningar (i tkr) som styrelsen, verkställande direktören och övriga anställda i koncernen har erhållit under räkenskapsåret 2019.

Position Lön och ersättningar Pension Summa
Styrelsen och verkställande direktören 7 033 1 444 8 477
Övriga anställda 115 573 15 663 131 236
Totalt 122 606 17 107 139 713