Nedanstående tabell visar de ersättningar (i tkr) som styrelsen, verkställande direktören, andra ledande befattningshavare och övriga anställda i koncernen har erhållit under räkenskapsåren 2023 och 2022.

2023 2022
Position Lön och ersättningar Pension Summa Lön och ersättningar Pension Summa
Styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare 14 555 2 919 17 474 17 434 2 922 20 356
Övriga anställda 236 958 21 668 258 626 167 349 18 885 186 234
Totalt 251 513 24 587 276 100 184 783 21 807 206 590