Nedanstående tabell visar de ersättningar (i tkr) som styrelsen, verkställande direktören och övriga anställda i koncernen har erhållit under räkenskapsåret 2020.
(Ej reviderad)

Position Lön och ersättningar Pension Summa
Styrelsen och verkställande direktören 3 407 524 3 931
Övriga anställda 41 373 4 709 46 082
Totalt 44 780 5 233 50 013

Nedanstående tabell visar de ersättningar (i tkr) som styrelsen, verkställande direktören och övriga anställda i koncernen har erhållit under räkenskapsåret 2019.
(Reviderad)

Position Lön och ersättningar Pension Summa
Styrelsen och verkställande direktören 7 033 1 444 8 477
Övriga anställda 115 573 15 663 131 236
Totalt 122 606 17 107 139 713