Nedanstående tabell visar de ersättningar (i tkr) som styrelsen, verkställande direktören och övriga anställda i koncernen har erhållit under räkenskapsåret 2022.

Position Lön och ersättningar Pension Summa
Styrelsen och verkställande direktören 17 434 2 923 20 357
Övriga anställda 174 473 11 849 186 322
Totalt 191 907 14 772 206 679

Nedanstående tabell visar de ersättningar (i tkr) som styrelsen, verkställande direktören och övriga anställda i koncernen har erhållit under räkenskapsåret 2021.

Position Lön och ersättningar Pension Summa
Styrelsen och verkställande direktören 13 185 2 083 15 268
Övriga anställda 144 220 7 462 151 682
Totalt 157 405 9 545 166 950