Nimbus Groups externa revisor väljs årligen på årsstämman enligt aktiebolagslagen.

Johan Engstam hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, är Bolagets revisor sedan år 2022.
Johan Engstam är auktoriserad revisor och medlem i FAR.
Kontorsadressen är: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 21 Stockholm
Telefon +46 (0) 10-212 40 00.