Nimbus groups mål är att dela ut 30 procent av nettovinsten givet att den finansiella ställningen och kassaflödet är starka och att tillväxtmöjligheter kan tillvaratas.