Nimbus Groups hållbarhetsarbete

Nimbus Group har, i egenskap av en av Europas större båttillverkare, ett ansvar för hållbarhet och miljö. Nimbus Group förväntar sig även att konsumenter i högre utsträckning väljer en fritidsbåt som uppfattas som miljömässigt hållbar.

Nimbus Group har som grundtanke i sitt E-Power-koncept, som lanserades 2009, att dess designer ska förbättra relationen mellan båtar, människor och miljö. Nimbus Groups miljövision är att den frihet som dess fritidsmotorbåtar ger människor att förflytta sig över vatten efter egen vilja inte ska ske på bekostnad av miljön. E-Power-konceptet visar Nimbus Groups väg mot en framtid där miljöfrågor blir allt viktigare. Konceptet innebär att ett miljötänk genomsyrar hela båtbyggarprocessen, från miljöeffektiva designer som sparar bränsle till val av klimatsmarta konstruktionsmaterial som ökar livslängden och som är enklare att återvinna. Många av Nimbus Groups modeller är motorrumsneutrala, innebärande att de går att beställa med olika typer av motorer från olika tillverkare, inklusive elmotorer.

Nimbus Group samarbetar med andra aktörer för att stärka sitt hållbarhetsarbete. Exempelvis lanserade Bolaget sin första helt eldrivna båt, Nimbus 305 coupe, 2016 i samarbete med Torqeedo. Under 2018 kommersialiserade Nimbus Group sin andra nollutsläppsbåt, Paragon 31. Det är en modell byggd för professionell sjöräddning med en drivlina anpassad för metanoldrift.

Nimbus Group är även engagerat i ett återvinningsprojekt för glasfiberkompositavfall. Projektet finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt.