Om Nimbus Group

Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats till det som idag utgör Nimbus Group. Nimbus Group omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Huvudägaren R12 Kapital förvärvade majoriteten av aktierna i Nimbus Group år 2012 och Nimbus Group är idag en ledande båttillverkare på den europeiska marknaden och har sedan 2017 påbörjat en expansion till den amerikanska marknaden. Nimbus Groups affärsidé är att genom sina olika varumärken erbjuda ett brett sortiment av högkvalitativa fritidsmotorbåtar där respektive varumärke har en tydlig målgrupp.

Från räkenskapsåren 2014 till 2021 har intäkterna ökat från 197 MSEK till 1 455 MSEK (Koncernen övergick till IFRS, International Financial Reporting Standards, per den 1 januari 2020) . Ökningen är driven av både organisk tillväxt och förvärv både vad avser det egna återförsäljarnätverket och genom förvärven 2018 av båttillverkarna Alukin Boats Sweden AB och Bella-Veneet Oy (som inkluderar varumärkena Acquador, Flipper, Falcon och Bella) samt motorbåtsåterförsäljare Marine Store Gruppen under 2021. Nimbus Group omsatte 1 455 Mkr under 2021 med en EBITA-marginal på  11,4 procent.

Ledande båttillverkare

Nimbus Group omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Huvudägaren förvärvade majoriteten av aktierna i Nimbus Group år 2012 och Nimbus Group är idag en ledande båttillverkare på den europeiska marknaden och har sedan 2017 påbörjat en expansion till den amerikanska marknaden.

Affärsidé

Nimbus Groups affärsidé är att genom sina olika varumärken erbjuda ett brett sortiment av högkvalitativa fritidsmotorbåtar där respektive varumärke har en tydlig målgrupp.