Nimbus Group huvudsakliga marknader

Nimbus Group är verksamt inom marknaden för fritidsmotorbåtar, främst i Europa och Nordamerika under åtta olika varumärken; Alukin, Aquador, Bella, EdgeWater Power Boats, Falcon, Flipper, Nimbus samt Paragon Yachts. Fritidsmotorbåtar konkurrerar med andra produkter och tjänster om konsumenters fritid, exempelvis med husbilar och husvagnar, fritidshus och resor.

Den globala marknaden uppskattades till 507 000 fritidsmotorbåtar år 2021 med en årlig tillväxt om 6 % från 2013 till 2021. Den årliga tillväxten förväntas uppgå till 4,7 % per år fram till 2025.

Försäljning av nya fritidsmotorbåtar har historiskt i hög utsträckning varit korrelerad med allmän ekonomisk utveckling. Nimbus Group förväntar sig att marknadstillväxten framöver kommer att drivas av följande långsiktiga trender:

  • Global ökning i hushållens genomsnittliga förmögenhet.
  • Ökad popularitet för hemester.
  • Hög genomsnittlig ålder på den existerande flottan av fritidsmotorbåtar.
  • Utveckling av tekniska hjälpmedel som förenklar hanteringen av båten och därmed sänker tröskeln för nybörjare. Denna tekniska utveckling differentierar även nya båtar från begagnade båtar.