Genom en diversifierad portfölj av varumärken erbjuder Nimbus Group, via sitt återförsäljarnätverk, ett brett sortiment av fritidsmotorbåtar. De åtta varumärkena i koncernens portfölj kompletterar varandra och ger nätverket av återförsäljare en bredd som täcker en stor del av det moderna båtanvändandet.

Gemensamt för ursprungliga varumärken är klassisk skandinavisk design med utmärkta sjöegenskaper. Skandinavisk design innebär ergonomiska och funktionella lösningar, medvetna materialval och omsorg om detaljer. Varje enskilt varumärke har ett eget unikt varumärkeslöfte och mer information om koncernens varumärken finns på respektive hemsida.