Styrelsen i Nimbus Group AB (publ) består av sex ledamöter, inklusive styrelsens ordförande, utan suppleanter, vilka alla har valts fram till slutet av årsstämman 2025.