Nimbus Group AB (publ) publicerar bokslutsrapporten samt rapporten för det fjärde kvartalet 2022, tisdagen den 7 februari 2023 klockan 08:00. Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med bolagets CFO Rasmus Alvemyr.

Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen registrerar sig via länken nedan. Efter registreringen erhålls telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004779

Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://ir.financialhearings.com/nimbus-q4-2022