Nimbus Group publicerar delårsrapporten för det andra kvartalet och första halvåret 2021 på tisdagen den 24 augusti klockan 08:00.

Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska.

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer från Sverige: +46850558369, UK: +443333009035 och USA: +16467224902

Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/nimbus-q2-2021

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Nimbus Groups webbsida https://nimbusgroup.se/sv. Det kommer också att vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, Investor Relations
Telefon: +46 707 63 81 25
Gunilla.ohman@nimbus.se

Om Nimbus Group
Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats till det som idag utgör Nimbus Group. Nimbus Group omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Huvudägaren R12 Kapital förvärvade majoriteten av aktierna i Nimbus Group år 2012 och Nimbus Group är idag en ledande båttillverkare på den europeiska marknaden och har sedan år 2017 påbörjat en expansion till den amerikanska marknaden. Nimbus Groups affärsidé är att genom sina olika varumärken erbjuda ett brett sortiment av högkvalitativa fritidsmotorbåtar där respektive varumärke har en tydlig målgrupp. Nimbus Group omsatte 1 029 Mkr under 2020.
Från räkenskapsåren 2014 till 2019 ökade Nimbus Groups nettoomsättningen från 197 miljoner kronor till 930 miljoner kronor. Tillväxten har drivits såväl organiskt som genom förvärv av både återförsäljare och tillverkare. År 2018 förvärvade Nimbus Group båttillverkarna Alukin Boats Sweden AB och Bella-Veneet Oy (som inkluderar varumärkena Aquador, Flipper, Falcon och Bella). För mer information om Nimbus Group, se www.nimbusgroup.se

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 (0) 8 463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se