Nimbus Group AB (publ) publicerar rapporten för det första kvartalet 2023, onsdagen den 3 maj 2023 klockan 07:45. Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med bolagets CFO Rasmus Alvemyr.

Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen registrerar sig via länken nedan. Efter registreringen erhålls telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200704

Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk:

https://ir.financialhearings.com/nimbus-group-q1-2023/register

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Nimbus Groups webbsida https://nimbusgroup.se/sv. Det kommer också att vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

Om Nimbus Group

Nimbus Group tillverkar och säljer fritidsmotorbåtar under varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och de största marknaderna är Norden, Europa och USA. 2022 omsatte koncernen 1 751 Mkr och hade 391 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen, England, Norge och USA.

Nimbus Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan februari 2021. För mer information se www.nimbusgroup.se

Certified adviser
Erik Penser Bank

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, Investor Relations 
Telefon: +46 707 63 81 25
E-mail: gunilla.ohman@nimbus.se