Nimbus Group AB (publ) har fattat ett inriktningsbeslut om att konsolidera tillverkningen av båtar i aluminium till en extern producent i Finland. Beslutet är ett led i en sedan tidigare pågående konsolidering och skulle vid ett genomförande innebära att Nimbus Group samlar all tillverkning av aluminiumbåtar i en och samma anläggning.

Den externa producenten tillverkar sedan tidigare Nimbus Groups aluminiumbåtar av varumärket Falcon och tillverkar redan idag den absolut övervägande delen av Alukins båtar. Vid anläggningen tillverkas även aluminiumbåtar av andra varumärken och tack vare lång erfarenhet av båttillverkning i aluminium samt högre volymer och lägre kostnadsnivåer, erbjuder en outsourcning till anläggningen ökad effektivitet för Nimbus Group. För att säkerställa en hög grad av flexibilitet strävar Nimbus Group efter att ha mer än hälften av sin totala produktion outsourcad på externa tillverkare.

Inriktningsbeslutet skulle vid ett genomförande innebära en flytt av de återstående 20 procenten av produktionen av båtar av varumärket Alukin vid anläggningen i Norrtälje. Beslutet omfattas av sedvanliga fackförhandlingar och totalt kan ett tiotal personer komma att beröras.