Nimbus Group AB (publ) har förvärvat återförsäljarrätten för båtar av varumärkena Nimbus och Paragon av Gressvik Marina AS i Östfold, Norge. Förvärvet innebär att Nimbus Group får möjlighet att bredda erbjudandet av koncernens olika varumärken samt stärka sin position på den intressanta norska marknaden.

Nimbus Group har en uttalad tillväxtstrategi där förvärv både av tillverkare och återförsäljare är centrala delar. ”Skall vi klara att fortsätta växa måste vi ha marknadsnärvaro på de mest intressanta marknaderna och i de mest intressanta båtdistrikten. Genom förvärvet förra året av Herholdt Andersen stärkte vi vår position i det viktiga distriktet runt Oslofjorden och Västfold och genom den här affären får vi nu en starkare position även i Östfold”, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group. Gressvik Marina har sedan starten 1972 byggt en stark position i regionen och har sedan 1986 varit framgångsrik återförsäljare av Nimbusbåtar. Båtförsäljningsverksamheten vid Gressvik Marina kommer från och med den 1 september att drivas i regi av den norska motorbåtsåterförsäljaren Herholdt Andersen som Nimbus Group förvärvade under 2022. Nimbus Group har samtidigt tecknat ett långsiktigt hyresavtal för lokalerna där båtförsäljningen äger rum.