Nimbus Group AB (publ) ökade sin nettoomsättning med 13 procent till 402 MSEK (355) under det tredje kvartalet 2022 till följd av fortsatt god försäljning. EBITA uppgick till 45 MSEK (43) och EBITA-marginalen till 11,1 procent (12,0). ”Det är tillfredställande att vi når goda 11,1 procent i EBITA-marginal trots fortsatta störningar i underleverantörsledet och offensiva satsningar på den nordamerikanska marknaden. Det är också tillfredställande att notera att försäljningen mätt i rullande tolv månader når en ny all-time-high, säger Jan—Erik Lindström, vd för Nimbus Group.

TREDJE KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2022 FÖRSTA NIO MÅNADERNA JANUARI – SEPTEMBER 2022
Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade med 13 procent till 402 Mkr (355). Nettoomsättningen uppgick till 1 413 Mkr vilket är en ökning med 19 procent jämfört med föregående år (1 185).
Organisk tillväxt uppgick till 10,8 procent. Organisk tillväxt uppgick till 17,9 procent.
EBITA uppgick till 45 Mkr (43). EBITA uppgick till 183 Mkr (161).
EBITA-marginalen uppgick till 11,1 procent (12,0). EBITA-marginalen uppgick till 12,9 procent (13,6).
Operativt kassaflöde uppgick till -151 Mkr (-94). Operativt kassaflöde uppgick till -106 Mkr (13).
Orderboken uppgick till 1 051 Mkr (960). Resultat per aktie uppgick till 7,57 kr (6,76).
Tredje kvartalet Första nio månaderna
2022 2021 % 2022 2021 % Senaste
12 mån.
Helår
2021
%
Nettoomsättning, Mkr 402,4 355,2 13 1 413,3 1 184,5 19 1 684,2 1 455,4 16
Rörelseresultat, Mkr 44,7 42,6 5 182,5 160,4 14 187,9 165,9 13
EBITA, Mkr 44,8 43,0 4 182,9 161,1 14 188,4 166,4 13
EBITA-marginal, % 11,1 % 12,0 % -0,9 pe 12,9 % 13,6 % -0,7 pe 11,2 % 11,4 % -0,2 pe
Periodens resultat, Mkr 27,7 32,6 -15 146,7 125,5 17 154,1 133,0 16
Operativt kassaflöde, Mkr -151,2 -94,2 60 -106,3 12,8 -930 -132,9 -14,3 829
Resultat per aktie 1,43 1,68 -15 7,57 6,76 12 7,95 7,09 12

För mer information, vänligen kontakta:

Jan-Erik Lindström, VD, Nimbus Group
E-mail: jan-erik.lindström@nimbus.se

Rasmus Alvemyr, CFO, Nimbus Group
E-mail: rasmus.alvemyr@nimbus.se

Telefonkonferens för analytiker. Idag klockan 10:00 arrangerar Nimbus Group en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer från Sverige: +46 8 505 583 68, UK: +443333000804 UK-PIN: 80510599#, US: +1 6319131422 US-PIN: 80510599# Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/nimbus-q3-2022