Nimbus Group AB (publ) har idag överenskommit med ägarna till Marine Store Holding AB om att förvärva bolagen Marine Store Norrtälje AB, Marine Store Nynäshamn AB samt Marine Store Båtservice Norrtälje AB per den 17 maj. Marine Store-gruppen är en av Sveriges största motorbåtsåterförsäljare med verksamhet i Bergshamra, Norrtälje och Nynäshamn.

Förvärvet är ett led i Nimbus Groups strategi att växa inom återförsäljarledet. Marine Store Holding AB omsatte under det brutna verksamhetsåret 2019-2020 311 Mkr och gjorde ett rörelseresultat (EBITDA) om ca 35 Mkr. Nimbus Group betalar en köpeskilling om 180 Mkr för bolagen på skuldfri bas. Förvärvet finansieras av Nimbus Group med egna medel. Marine Store kommer att bidra positivt till Nimbus Groups vinst per aktie under 2021. Tillträdet sker omgående.

Marine Store är ett fullserviceföretag för motorbåtar med 23 anställda på anläggningarna i Norrtälje, Bergshamra och Nynäshamn. Marine Store bedriver försäljning av motorbåtar av bl a varumärkena Anytec, Buster, Ockelbo, Yamarin, Yamarin Cross, samt service av Yamaha och Brunswick motorer. Därutöver erbjuds finansiering, försäkringar, vinteruppställning, service och reparationer.

Joakim Mellqvist, VD och delägare i Marine Store:
– Vi huvudägare i Marine Store har arbetat hårt under ett antal år för att förbättra vårt erbjudande och verksamheten har under tiden utvecklats mycket positivt. För Marine Store är denna affär ett logiskt nästa steg. Nimbus Group är ett starkt bolag i branschen med välkända varumärken som kommer att bli en bra hamn för den fortsatta satsningen.

Jan-Erik Lindström, VD för Nimbus Group:
– En av hörnstenarna i vår strategi är att växa inom återförsäljarledet. Förvärvet av Marine Store är därför ett bra nästa steg för oss. Marine Store verkar i viktiga boatingdistrikt där vi också vill stärka våra varumärken. Marine Store är ett välskött företag med hög kvalitet och service som vi fortsatt ska satsa på och utveckla vidare.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, Investor Relations
Telefon: +46 707 63 81 25
E-mail: gunilla.ohman@nimbus.se
 
Om Nimbus Group
Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats till det som idag utgör Nimbus Group. Nimbus Group omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och För mer information om Nimbus Group, se www.nimbusgroup.se. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och de största marknaderna är Norden, Europa och USA. Koncernen omsatte 2020 1029 Mkr och hade 288 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen och England. För mer information se www.nimbusgroup.se.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0) 8 463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se