Nimbus Group AB (publ) har rekryterat Justin Joyner till rollen som vice vd för dotterbolaget Nimbus Boats USA, LLC.

Joyner kommer att tillträda sin position den 20 juni och får ansvaret för att etablera Nimbus Groups nya kontor i Annapolis, Maryland. Han har sedan 2013 tjänstgjort som PowerBoat Manager för den franska båttillverkaren Beneteau i Nordamerika.

Justin Joyner har en mycket gedigen erfarenhet från den amerikanska motorbåtsmarknaden och var under sin tid hos Beneteau ansvarig för bland annat utvecklingen av återförsäljar-nätverket, utveckling av nya produkter, marknadsstrategier, produktlanseringar, båtförsäljning, prisstrategier mm.

Nimbus Group har en uttalad ambition att växa på den nordamerikanska marknaden. För det första kvartalet i år rapporterade koncernen en ökad orderingång i Nordamerika med150 procent medan den totala orderingången samtidigt ökade med 9 procent.

– Tillväxt är ett högt prioriterat strategiskt mål för Nimbus Group och för att lyckas med det är det helt avgörande att vi kan växa på den nordamerikanska marknaden, den enskilt största och viktigaste motorbåtsmarknaden i världen. I Justin får vi nu en kollega som verkligen kan och förstår hur den nordamerikanska marknaden fungerar vilket är avgörande för att nå långsiktiga kommersiella framgångar där. En ökad försäljning Nordamerika innebär inte bara en inbrytning på vad som tveklöst är en av världens största och mest intressanta båtmarknader, utan innebär också en viktig geografisk breddning som minskar den konjunkturella sårbarheten, säger Jan-Erik Lindström.

Samtidigt med rekryteringen av Joyner etablerar Nimbus Group ett nytt kontor i Annapolis, Maryland, på den amerikanska östkusten. Justin Joyner blir Nimbus Groups första vice vd i Nordamerika och får ansvaret för att genomföra Nimbus Groups strategi och den nordamerikanska etableringen.

– Nimbus Group har mycket att erbjuda den amerikanska marknaden. Med en imponerande produktportfölj som är relativt okänd för amerikanska konsumenter och samtidigt redo för marknadsintroduktion, har vi en avundsvärd position och kan fokusera på de viktiga sakerna – att utveckla långvariga relationer med återförsäljare och kunder, säger Justin Joyner.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Bohm, Marknadsdirektör Nimbus Group.
Telefon: +46 702 85 37 93
E-mail: michael.bohm@nimbus.se

Om Nimbus Group
Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats till det som idag utgör Nimbus Group. Nimbus Group omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och de största marknaderna är Norden, Europa och USA. Koncernen omsatte 2021 1 455 Mkr och hade 391 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen och England. Nimbus group är noterat på Nasdaq Stockholm First North sedan februari 2021. För mer information se www.nimbusgroup.se

Certified adviser Erik Penser Bank Telefon +46 8 463 80 00 e-mail: certifiedadviser@penser.se