Nimbus Group AB (publ) har tecknat ett avtal med den amerikanska tillverkaren JL Audio avseende leveranser av ljudsystem för Nimbus Groups båtar byggda i Europa och Nordamerika. Premiumsystemen från JL Audio kommer initialt att erbjudas för båtar ur WTC-serien (Weekender/Tender/Commuter) av varumärket Nimbus.

JL Audio är en ledande aktör på den amerikanska marknaden och varumärket är mycket populärt bland amerikanska båtköpare inom premiumsegmentet. Båttillverkaren EdgeWater Power Boats, som förvärvades av Nimbus Group tidigare i år, erbjuder sedan flera år sina kunder ljudsystem från JL Audio.

”Den nordamerikanska motorbåtsmarknaden är världens i särklass största och därmed central för Nimbus Groups tillväxtstrategi. En övergång till JL Audio erbjuder en möjlighet för oss att ytterligare stärka vårt erbjudande på denna viktiga marknad”, säger Michael Bohm, marknadsdirektör för Nimbus Group.