Nimbus Group AB (publ) har beslutat konsolidera sin försäljningsorganisation i Nordamerika. Konsolideringen innebär att all försäljning av Nimbus Groups olika varumärken på den nordamerikanska marknaden framöver kommer att skötas av Nimbus Boats USA LLC, under ledning av bolagets chef Justin Joyner, Vice President Nimbus Group North America.

Nimbus Boats USA LLC bildades under 2022 samtidigt som koncernen etablerade ett nytt huvudkontor i Annapolis, Maryland, under då nyrekryterade Justin Joyners ledning. Både etableringen av det nya huvudkontoret och rekryteringen av Joyner genomfördes för att stärka koncernens position på den viktiga nordamerikanska marknaden.

På den nordamerikanska marknaden säljer Nimbus Group idag båtar av varumärkena Nimbus, EdgeWater samt Alukin.