Nimbus Group AB (publ) har anlitat Nordea Bank Abp för att i egenskap av Sole Bookrunner undersöka förutsättningarna för att emittera seniora säkerställda obligationer i SEK och med en förväntad löptid på fyra år. Givet rätt marknadsförhållanden kommer obligationer emitteras till ett förväntat belopp av 425 MSEK, under ett totalt ramverk om 600 MSEK.

Syftet med transaktionen är att skapa rätt finansiella förutsättningar till stöd för bolagets uttalade tillväxtstrategi. Bolaget har på senare år vuxit genom förvärv av både båttillverkare och återförsäljare samt genom stora investeringar i produktutveckling.
Under 2023 förvärvades den amerikanska motorbåtstillverkaren EdgeWater Power Boats vilket gjorde den nordamerikanska marknaden till bolagets enskilt största på årsbasis.