Nimbus Group AB (publ) har idag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2022.

Hållbarhetsrapporten återfinns på bolagets hemsida, Hållbarhet – Nimbus Group