Nimbus Group AB (publ) har idag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2021. Det är första gången som Nimbus Group publicerar en hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten återfinns på bolagets hemsida, www.nimbusgroup.se

– Hållbarhet är ett av våra prioriterade områden och publiceringen av rapporten är ett viktigt steg i vårt arbete för att synliggöra och redovisa vårt hållbarhetsarbete. Friheten som det innebär att kunna röra sig över vatten ska inte innebära en ökad belastning på vår planet. Som en av Europas större båttillverkare har vi ett ansvar för att driva utvecklingen framåt och vi strävar efter att vara branschledande inom hållbarhet, säger Jan-Erik Lindström, VD för Nimbus Group AB.

För mer information, vänligen kontakta: Gunilla Öhman, Investor Relations Telefon: +46 707 63 81 25
E-mail: gunilla.ohman@nimbus.se

Om Nimbus Group
Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats till det som idag utgör Nimbus Group. Nimbus Group omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och de största marknaderna är Norden, Europa och USA. Koncernen omsatte 2020, 1029 Mkr och hade 288 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen och England. För mer information, se www.nimbusgroup.se

Nimbus Group är noterat på Nasdaq Stockholm First North sedan februari 2021. För mer information, se www.nimbusgroup.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB
Telefon: +46 (0) 8 463 83 00
e-mail: certifiedadviser@penser. se