Nimbus Group AB (publ) har slutfört försäljningen av bolagets produktionsfastighet i Lugnås utanför Mariestad i enlighet med tidigare kommunicerade avsiktsförklaring. Köpeskillingen uppgår så som tidigare meddelats till totalt 100 MSEK med avdrag för latent skatt och planerade investeringar om 15 MSEK. Köpare är Råbäcks Egendom AB som ägs av familjen Hemberg genom bolaget EHF AB. I samband med tillträdet har Nimbus Group tecknat ett 15-årigt hyresavtal som säkerställer fortsatt produktion vid anläggningen.

Som en del av överenskommelsen kommer EHF AB att investera totalt 15 MSEK i en ombyggnation som ökar anläggningens kapacitet både vad gäller storleken på de båtar som kan byggas samt total produktionsvolym. Ombyggnationen av anläggningen i Lugnås kommer att inledas i början av september.

EHF AB är en fastighetskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige.
– Vi har en tydlig lokal förankring och därför är det extra roligt att som ägare få vara med och utveckla Nimbus verksamhet långsiktigt här i området. Jag ser fram emot många år av gott samarbete oss emellan, säger Erik Hemberg.

Genom försäljningen frigör Nimbus Group kapital som kommer att investeras i bolagets fortsatta expansion, däribland en ökad satsning på den strategiskt viktiga nordamerikanska marknaden. Nyligen meddelade bolaget att man rekryterat Justin Joyner till ny chef för Nimbus Groups nordamerikanska verksamhet. Justin Joyner har en mycket omfattande erfarenhet av den amerikanska motorbåtsmarknaden och har bland annat ett mångårigt förflutet som PowerBoat Manager i Nordamerika för franska Beneteau.

– Nimbus Group har som uttalat strategiskt mål att växa verksamheten genom såväl en breddning av erbjudandet som en geografisk expansion. Att äga fastigheter är inte en del av vår kärnverksamhet och det kapital som nu frigjorts kommer att användas för att fortsätta växa bolaget, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, Investor Relations
Telefon: +46 707 63 81 25
E-mail: gunilla.ohman@nimbus.se

Om Nimbus Group
Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats till det som idag utgör Nimbus Group. Nimbus Group omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och de största marknaderna är Norden, Europa och USA. Koncernen omsatte 2021 1 455 Mkr och hade 391 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen och England.

Nimbus group är noterat på Nasdaq Stockholm First North sedan februari 2021.
För mer information se www.nimbusgroup.se

Certified adviser
Erik Penser Bank
Telefon +46 8 463 80 00
e-mail: certifiedadviser@penser.se