Nimbus Group AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med de norska bolagen Pascal Technologies AS och Evoy AS avseende en gemensam utveckling av en konceptbåt, helt byggd i aluminium. Konceptbåten kommer att vara baserad på Pascal Technologies energieffektiva skrovteknologi framtagen för s k surface effect ship och nyttja en elektrisk utombordare, framtagen av Evoy. Skrovteknologin för surface effect ship kan bidra till kraftigt minskad energiåtgång och därmed underlätta en omställning till nya drivlineteknologier såsom elektrifiering.

Avtalet mellan parterna syftar till att ta fram en eldriven konceptbåt i aluminium under Nimbus Groups varumärke Alukin. Båtarna från Alukin är gjorda i helsvetsad aluminium och är fullt återvinningsbara vilket ytterligare bidrar till att minska konceptbåtens miljömässiga belastning.

Pascal Technologies skrovkoncept bygger på en kombination av ett den traditionella båtens skrov och svävarens luftkudde. Luftkudden skapas i en hålighet i skrovet och bidrar till att väsentlig minska friktionen mot vattenytan. Tester av denna typ av skrov har visat på energibesparingar på upp till 50 procent jämfört med traditionella båtar.

Den konceptbåt som parterna nu skall ta fram kommer att drivas av en elektrisk utombordare från Evoy. Evoy designar, utvecklar och levererar kraftfulla elektriska inombords- och utombordssystem för båtar i storleksklassen 20 till 50 fot.

”Omställningen bort från fossila drivmedel kommer att kräva både ny framdrivningsteknologi och nya typer av skrovdesigner. Genom samarbetsavtalet med Pascal Technologies och Evoy vill vi prova teknologier som skulle kunna bidra till minskad energiåtgång och därmed till ett mer hållbart båtliv. I nuvarande båtar ger dagens elektriska drivlinor ofta för kort räckvidd för att vara ett fullvärdigt kommersiellt alternativ till fossila drivlinor. En kombination av eldrift och nya skrovteknologier skulle dock kunna erbjuda ett betydligt mer attraktivt alternativ”, konstaterar Mats Jacobsson, teknisk direktör för Nimbus Group.