Nimbus Group AB (publ) (”Nimbus Group” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt aktierna i det förvärvade amerikanska bolaget EdgeWater PowerBoats, LLC (”EdgeWater”) i enlighet med de villkor som kommunicerades av bolaget i ett pressmeddelande den 8 mars i år.

Så som tidigare kommunicerats uppgår den kontanta köpeskillingen till 9,5 MUSD på kassa- och skuldfri basis, motsvarande cirka 103 Mkr. Synergieffekter förväntas uppstå genom en starkare marknadsposition, tillgång till produktionskapacitet i USA och genom effektivare logistik, vilket även är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. I förvärvet ingår även en industrifastighet.

EdgeWater kommer att bli en del av Nimbus Groups amerikanska organisation. EdgeWater konsolideras i Nimbus Groups räkenskaper från och med tillträdesdagen.

Den nordamerikanska motorbåtsmarknaden är den enskilt största i världen och sett till volym svarar den årligen för hälften av alla motorbåtar som säljs. Nimbus Group har på senare år gjort stora investeringar i Nordamerika för att dra nytta av de möjligheter som marknaden erbjuder där.

”Förvärvet av EdgeWater är ett viktigt led i genomförandet av Nimbus Groups uttalade tillväxtstrategi och där en expansion på den viktiga nordamerikanska marknaden har en central roll. Tack vare en mycket målmedveten satsning på Nordamerika har vi under det senaste året lyckats öka vår försäljning där kraftigt. För det första kvartalet i år kunde vi rapportera att orderboken för Nordamerika ökat med 60 procent jämfört med föregående år och nått en ny rekordnivå”, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group.

EdgeWater grundades 1992 med syftet att designa och tillverka robusta, säkra och tillförlitliga båtar under premiumvarumärket EdgeWater. EdgeWater säljer båtar till den nordamerikanska marknaden och sålde år 2022 över 300 båtar i storlekar upp till 37 fot. Båtarna är framförallt saltvattenbåtar, av typen center konsol, som används för nöje, fiske och transport. Samtliga båtar är försedda med utombordsmotorer. EdgeWater har cirka 165 anställda med en erfaren ledningsgrupp och omsatte cirka 47,7 MUSD 2022, samt hade en justerad EBIT om cirka 3,0 MUSD, och en justerad EBIT-marginal om cirka 6,3%.