Nimbus Group AB (publ) har idag undertecknat en avsiktsförklaring med en lokal fastighetsägare avseende försäljningen av bolagets produktionsfastighet i Lugnås, utanför Mariestad. Köpeskillingen uppgår till 100 MSEK med sedvanligt avdrag för latent skatt och planerade investeringar om 15 MSEK. Tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2022. Det bokförda värdet för den avyttrade anläggningen uppgår till 29 MSEK.

I samband med avyttringen väntas Nimbus Group teckna ett 15-årigt hyresavtal för att säkerställa fortsatt produktion vid anläggningen. De medel som väntas frigöras kommer att användas i Nimbus Groups fortsatta expansion.

– Vårt uttalade mål är att växa vår verksamhet. Fastighetsförvaltning hör inte till vår kärnverksamhet och genom att avyttra och därefter leasa fastigheterna i Lugnås så frigörs kapital som vi kan använda för investeringar som är i linje med vår strategiska tillväxt. Dessutom synliggör vi de väsentliga dolda värden som finns i vår balansräkning, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group.

I huvudfastigheten har båttillverkning bedrivits sedan 1960-talet. Nimbus Group har haft verksamhet i fastigheten sedan 2012. Parterna räknar med att kunna träffa en slutgiltig uppgörelse under det andra kvartalet 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, Investor Relations
Telefon: +46 707 63 81 25
E-mail: gunilla.ohman@nimbus.se

Om Nimbus Group
Nimbus Group tillverkar och säljer fritidsmotorbåtar under varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och de största marknaderna är Norden, Europa och USA. Koncernen omsatte 2021 1 455 Mkr och hade 391 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen, England och Norge. För mer information, se www.nimbusgroup.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB
Telefon: +46 (0) 8 463 83 00
e-mail: certifiedadviser@penser.se