Nimbus Group AB (publ) har i sin fortsatta satsning på den viktiga nordamerikanska marknaden utsett två nya återförsäljare för båtar av varumärket Nimbus. Erickson Marine i Minnesota och Anchor Marine Group i delstaten New York kommer båda att bidra till ökad marknadsnärvaro för båtar av varumärket Nimbus på den strategiskt viktiga marknaden i Nordamerika.

Erickson Marine har en framträdande position inom motorbåtsbranschen i delstaten Minnesota och är aktiva inom det expansiva området kring Twin Cities (Minneapolis och St Paul). Företaget har en återförsäljare i Hastings utanför Minneapolis och en i Lake Minnetonka och servar därigenom stora delar av delstaten Minnesota, känd för sina många sjöar och omfattande möjligheter till båtliv. Erickson Marine erbjuder båtar av olika premiumvarumärken vilka utgör ett komplement till båtar av varumärket Nimbus.

Anchor Marine Group blir varumärket Nimbus första återförsäljare i delstaten New York. Med sin strategiska placering mitt emellan två av de stora sjöarna (Lake Ontario och Lake Erie) strax söder om Niagarafallen, omfattar deras marknadsområde en lång kustlinje som lämpar sig utmärkt för Nimbusbåtar. Anchor Marine säljer idag varumärken inriktade på sportfiske och dagsutflykter och ser båtarna från Nimbus som en möjlighet att nå nya kundgrupper.

Under 2023 ökade Nimbus Group försäljningen i Nordamerika med 272 procent jämfört med föregående år. I siffran ingår EdgeWater Power Boats som förvärvades under våren 2023. Organiskt ökade försäljningen i Nordamerika under 2023 med 94 procent jämfört med 2022. För att ytterligare öka fokuset på den viktiga nordamerikanska marknaden har Nimbus Group beslutat att inleda lokal produktion av båtar av varumärket Nimbus.