Nimbus Group AB (publ) har utsett Aquamotor till återförsäljare för båtar av varumärket Aquador i Turkiet. Aquamotor grundades 2010 och har därefter haft en stark tillväxt.

Förra sommaren lanserade Aquador en helt ny generation båtar i vad som var varumärkets mest omfattande produktförnyelse på 20 år. Båtarna från Aquador har traditionellt haft en stark position i norra Europa, men Nimbus Group ser goda möjligheter att expandera på marknader även utanför Norden.
”Aquamotor är en ledande återförsäljare i regionen och de nya båtarna från Aquador kommer att passa såväl Aquamotor som den turkiska marknaden mycket väl”, säger Michael Bohm, marknadsdirektör för Nimbus Group.
Nimbus Group har en uttalad tillväxtstrategi och att öka antalet återförsäljare av företagets varumärken runt om i världen är en hörnsten i den strategin. Båtarna av varumärket Aquador tillverkas av finska Bella Boats som sedan 2018 ingår i Nimbus Group.