Nimbus Group AB (publ) har utsett Bootservice-Windrose till återförsäljare av båtar av varumärkena Flipper och Bella i södra Tyskland.

Bootservice-Windrose har varit verksamma inom båtbranschen i 20 år och är en auktoriserad återförsäljare av ett flertal varumärken inom båtar och båtmotorer. Bootservice-Windrose bedriver försäljning av båtar, motorer, reservdelar samt har ett komplett serviceerbjudande.
Nimbus Group har en uttalad tillväxtstrategi ägnad att ta till vara de möjligheter som följer på ett globalt ökande intresse för motorbåtar och marint friluftsliv. Att utöka antalet återförsäljare av bolagets varumärken är en central del i den strategin.