Nimbus Group AB (publ) har utsett New Marine Technic till återförsäljare av båtar av varumärket Nimbus i Sydkorea. New Marine Technic säljer nya och begagnade båtar och blir första återförsäljaren för Nimbus-båtar i Sydkorea.

New Marine Technic grundades 2009 och säljer även marin utrustning.
”Vi är väldigt glada över att kunna etablera en affär för Nimbus-varumärket i Sydkorea och vi är övertygade om att New Marine Technic kommer att vara rätt partner för oss”, säger Michael Bohm, marknadsdirektör för Nimbus Group.
Nimbus Group har en uttalad tillväxtstrategi där ett utökat återförsäljarnätverk utgör en av hörnstenarna. Under det senaste året har bolaget ökat antalet återförsäljare på ett stort antal marknader världen över, inte minst på den viktiga nordamerikanska marknaden där Nimbus Group under 2022 fördubblade antalet marknadsplatser till totalt 39 stycken.