Nimbus Group AB (publ) har utsett Nautika Centar Nava till återförsäljare av båtar av varumärkena Nimbus och Paragon i Kroatien. Nautika Centar Nava, med huvudkontor i Split, har mer än 30 års erfarenhet av båtbranschen och kärnaffären omfattar försäljning av båtar, båtcharter samt försäljning och service av Volvo Penta-motorer.

”Kroatien är en intressant marknad med en mycket stor potential för Nimbus Group. Vi finns redan representerade i landet men genom att knyta till oss en så erfaren och kunnig aktör som Nautika Centar Nava stärker vi vår position på marknaden ytterligare”, säger Michael Bohm, marknadsdirektör för Nimbus Group.

Nimbus Group har en uttalad tillväxtstrategi där en hörnsten är ett utökat återförsäljarnätverk. Särskilt prioriterade är länder med volymmässigt stora marknader såsom Kroatien. På världens enskilt största motorbåtsmarknad, den nordamerikanska, fördubblade Nimbus Group antalet marknadsplatser under 2022. Under samma period lyckades bolaget öka sin omsättning med 20 procent jämfört med föregående år, till drygt 1,7 miljarder SEK, vilket är nytt rekord.