Nimbus Group AB (publ) har tecknat avtal med nya återförsäljare för båtar av varumärket Aquador i Australien, Nya Zealand och Sydkorea. Samtidigt utökar Aquador sitt återförsäljarnätverk i Norge med ytterligare en återförsäljare. ”För att stödja expansionen för Nimbus Group och dess olika varumärken fortsätter vi arbete med att växa vårt återförsäljarnätverk. Aquador har traditionellt haft en stark position i norra Europa men den nya generation Aquador-båtar som nu lanseras har breddat intresset och skapat möjligheter att expandera på nya såväl som etablerade marknader”, säger Michael Bohm, försäljningsdirektör för Nimbus Group.

I Nya Zealand är det Sports Marine som nu börjar sälja Aquador. Sports Marine är sedan många år en framgångsrik återförsäljare av båtar av varumärket Nimbus. I Australien kommer Chapman Marine att utöka sitt erbjudande av båtar från Nimbus Group genom att även börja sälja Aquador. Chapman Marine har en stark position på den australiensiska marknaden och är sedan några år tillbaka återförsäljare även för Nimbus Groups varumärken Bella, Flipper och Falcon. I Sydkorea är det East International som blir ny återförsäljare av Aquador. Den norska återförsäljaren Norbåt säljer sedan många år båtar av varumärkena Nimbus och Paragon och kompletterar nu sitt utbud genom att även börja sälja Aquador.

”Gemensamt för samtliga dessa återförsäljare är att de ser goda möjligheter för Aquadors nya båtar på respektive marknad. Det ökade intresset visar att våra offensiva satsningar på att utveckla och förnya våra varumärken och dess produkter ger det avsedda stödet för Nimbus Group långsiktiga tillväxtstrategi”, konstaterar Michael Bohm.