Nimbus Groups AB (publ) intressebolag Stream Propulsion AB, har tecknat ett avtal med Japans äldsta utombordstillverkare, Tohatsu Corporation, avseende leverans av nyckelkomponenter till eldrivna utombordsmotorer. Avtalet innebär att Tohatsu levererar nykelkomponenter till Stream Propulsion som därefter integrerar dem med elmotor och sitt egenutvecklade styrsystem.

Nimbus Group äger 50 procent av Stream Propulsion som utvecklar och säljer elektriska drivlinor för fritidsbåtar. Engagemanget i Stream Propulsion är ett av flera projekt där Nimbus är delaktigt i utvecklingen av kostnadseffektiv och kommersiellt gångbar ny teknologi.

– Avtalet är ett stort erkännande för våra satsningar inom elektriska utombordare men också för de kommersiella möjligheterna inom elektrifiering. Inom ramen för vårt projekt Nimbus Group Zero har vi sedan tidigare lanserat fritidsbåten Bella Zero 6.3, en hel-elektrisk båt med utombordare, och avtalet med Tohatsu innebär att vi ytterligare förbättrar våra möjligheter att erbjuda mer miljömässigt hållbara alternativ, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group AB.

Stream Propulsion har utvecklat en elektrisk utombordsmotor som kan fås i effektklasserna 30 respektive 50 hästkrafter. Motorerna drivs av specialdesignade batteripaket som kan laddas med ström från vanliga eluttag. Tohatsu är en av världens absolut största tillverkare av utombordsmotorer.

För mer information, vänligen kontakta:
Tom Kühne, operativ chef Stream Propulsion AB. Telefon: +46 72 565 95 26
E-mail: tom.kuhne@nimbus.se

Om Nimbus Group
Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats till det som idag utgör Nimbus Group. Nimbus Group omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och de största marknaderna är Norden, Europa och USA. Koncernen omsatte 2021 1 455 Mkr och hade 391 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen, England, Norge och USA.

Nimbus group är noterat på Nasdaq Stockholm First North sedan februari 2021.
För mer information se www.nimbusgroup.se

Certified adviser
Erik Penser Bank
Telefon +46 8 463 80 00
e-mail: certifiedadviser@penser.se