Nimbus Group AB (publ) ökade sin nettoomsättning med 25 procent till 338 MSEK (271) under det fjärde kvartalet 2022 till följd av fortsatt god försäljning. EBITA uppgick till 10,3 MSEK (5,6) och EBITA-marginalen till 3,1 procent (2,1). ”Även under det fjärde kvartalet fortsatte vår försäljning att utvecklas väl och trots att 2022 var ett år med en hel del leveransstörningar ökade vi vår försäljning med 20 procent till drygt 1,7 miljarder, vilket är nytt rekord”, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group.

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2022 HELÅRET JANUARI – DECEMBER 2022
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 25 procent till 338 Mkr (271). Nettoomsättningen uppgick till 1 751 Mkr vilket är en ökning med 20 procent jämfört med föregående år (1 455).
Organisk tillväxt uppgick till 21,5 procent. Organisk tillväxt uppgick till 18,5 procent.
EBITA uppgick till 10,3 Mkr (5,6). EBITA uppgick till 192,5 Mkr (166,4).
EBITA-marginalen uppgick till 3,1 procent (2,1). EBITA-marginalen uppgick till 11 procent (11,4).
Operativt kassaflöde uppgick till -63 Mkr (-29). Operativt kassaflöde uppgick till -146 Mkr (-14).
Orderboken uppgick vid årets slut till 930 Mkr (1 139). Resultat per aktie uppgick till 7,72 kr (7,09).
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr per aktie
Kvartal 4
2022
Kvartal 4
2021
% Jan-Dec
2022
Jan-Dec
2021
%
Nettoomsättning, Mkr 337,9 270,9 25 1751,2 1455,4 20
Rörelseresultat, Mkr 10,2 5,5 87 192,0 165,9 16
EBITA, Mkr 10,3 5,6 84 192,5 166,4 16
EBITA-marginal, % 3,1% 2,1% 1,0 pe 11,0% 11,4% -0,4 pe
Periodens resultat, Mkr 3,0 7,5 -60 149,6 133,0 13
Operativt kassaflöde, Mkr -63,0 -29,4 -114 -146,3 -14,3 923
Resultat per aktie 0,15 0,39 -60 7,72 7,09 9

För mer information, vänligen kontakta:

Jan-Erik Lindström, VD, Nimbus Group
E-mail: jan-erik.lindström@nimbus.se

Rasmus Alvemyr, CFO, Nimbus Group
E-mail: rasmus.alvemyr@nimbus.se

Länk till rapporten: https://nimbusgroup.se/sv/rapporter-och-presentationer/

Telefonkonferens för analytiker: Idag kl. 10.00 hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen registrerar sig via följande länk https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004779 Efter registreringen erhålls telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande för webblänk: https://ir.financialhearings.com/nimbus-q4-2022