Nimbus Group AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning samt hållbarhetsrapport för 2023. Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten återfinns på bolagets hemsida, www.nimbusgroup.se

Årsstämma i Nimbus Group kommer i enlighet med vad som tidigare kommunicerats att hållas den 16 maj 2024 klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Talattagatan 10, 426 76 Västra Frölunda. För ytterligare information, inklusive uppgifter om anmälan för att delta, se Årsstämma 2024 – Nimbus Group