Nimbus Group AB (publ) ökade sin nettoomsättning med 4 procent till 756 MSEK (724) under det andra kvartalet 2023. EBITA uppgick till 83 MSEK (132) och EBITA-marginalen till 11,0 procent (18,2). ”Det andra kvartalet 2023 innebar en nedgång för småbåtarna men efterfrågan på större båtar kompenserar och är fortsatt god”, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group.

ANDRA KVARTALET APRIL – JUNI 2023 FÖRSTA HALVÅRET JANUARI – JUNI 2023
Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 4 procent till 756 Mkr (724). Nettoomsättningen uppgick till 1 060 Mkr vilket är en ökning med 5 procent jämfört med föregående år (1 011).
Organisk tillväxt uppgick till -5,4 procent. Organisk tillväxt uppgick till -2,9 procent.
EBITA uppgick till 83 Mkr (132). EBITA uppgick till 91 Mkr (138).
EBITA-marginalen uppgick till 11,0 procent (18,2). EBITA-marginalen uppgick till 8,6 procent (13,7).
Operativt kassaflöde uppgick till 96 Mkr (148). Operativt kassaflöde uppgick till -26 Mkr (45).
Orderboken uppgick vid periodens slut till 1 103 Mkr (1 051). Resultat per aktie uppgick till 2,95 kr (6,14).
Andra kvartalet Första 6 månaderna Senaste 12 månaderna Helår
2023 2022 % 2023 2022 % 2023 2022 % 2022
Nettoomsättning, Mkr 755,7 723,8 4 1 060,0 1 010,9 5 1 800,3 1 636,9 10 1 751,2
Rörelseresultat, Mkr 83,2 131,7 -36 90,8 137,8 -33 145,2 185,9 -22 192,0
EBITA, Mkr 83,3 131,5 -36 91,0 138,1 -33 145,5 186,4 -22 192,5
EBITA-marginal, % 11,0% 18,2 % -7,2 8,7% 13,7 % -5,0 8,1% 11,4 % -3,3 11,0%
Periodens resultat, Mkr 61,2 115,8 -47 60,6 119,0 -49 91,2 159,1 -43 149,6
Operativt kassaflöde, Mkr 95,7 147,9 -35 -26,0 44,9 -158 -217,2 -76,4 -184 -146,3
Resultat per aktie 2,87 5,98 -52 2,95 6,14 -52 4,57 8,21 -44 7,72

Länk till rapporten: https://nimbusgroup.se/sv/rapporter-och-presentationer/

Telefonkonferens för analytiker: Idag kl. 10.00 hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen registrerar sig via länken nedan. Efter registreringen erhålls telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=2001312

Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://ir.financialhearings.com/nimbus-group-q2-2023