Nimbus Group AB (publ) ökade sin nettoomsättning med 6 procent till 304 MSEK (287) under det första kvartalet 2023. EBITA uppgick till 7,7 MSEK (6,2) och EBITA-marginalen till 2,5 procent (2,2). ”Det första kvartalet 2023 kännetecknades av ett strategiskt förvärv på den viktiga nordamerikanska marknaden och en fortsatt god försäljning”, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group.

FÖRSTA KVARTALET JANUARI – MARS 2023 SENASTE 12 MÅNADERNA
Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade med 6 procent till 304,3 Mkr (287). Nettoomsättningen uppgick till 1 769 Mkr vilket är en ökning med 14 procent jämfört med föregående år (1 546).
Organisk tillväxt uppgick till -2,0 procent. Organisk tillväxt uppgick till 11,3 procent.
EBITA uppgick till 7,7 Mkr (6,2). EBITA uppgick till 194,0 Mkr (167,0).
EBITA-marginalen uppgick till 2,5 procent (2,2). EBITA-marginalen uppgick till 11,0 procent (10,8).
Operativt kassaflöde uppgick till -121,7 Mkr (-106). Operativt kassaflöde uppgick till -162 Mkr (-102).
Orderboken uppgick vid periodens slut till 953 Mkr (1 241). Resultat per aktie uppgick till 7,49 kr (7,01).
Kvartal 1
2023
Kvartal 1
2022
% Senaste
12 mån 2022
Senaste 12 mån 2021 % Helåret 2022
Nettoomsättning, Mkr 304,3 287,0 6 1 768,5 1 564,1 14 1 751,2
Rörelseresultat, Mkr 7,6 6,1 25 193,5 166,5 16 192,0
EBITA, Mkr 7,7 6,2 25 194,0 167,0 16 192,5
EBITA-marginal, % 2,5% 2,2% 0,3 pe 11,0% 10,8% 0,2 pe 11,0%
Periodens resultat, Mkr -0,7 3,1 -121 145,8 135,8 7 149,6
Operativt kassaflöde, Mkr -121,7 -106,0 15 -162,0 -102,3 58 146,3
Resultat per aktie -0,03 0,16 -121 7,49 7,01 7 7,72

Länk till rapporten: https://nimbusgroup.se/sv/rapporter-och-presentationer/

Telefonkonferens för analytiker: Idag kl. 10.00 hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen registrerar sig via följande länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200704

Efter registreringen erhålls telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen via följande webblänk: https://ir.financialhearings.com/nimbus-group-q1-2023/register