Nimbus Group AB (publ) ökade sin nettoomsättning med 13 procent till 344 MSEK (304) under det första kvartalet 2024. EBITA uppgick till -14 MSEK (8) och EBITA-marginalen till -4 procent (2,5). ”De övergående höga lagernivåerna samt produktionsomställningar i EdgeWater tynger resultatet i kvartalet samtidigt som den underliggande marknaden inom det prioriterade premiumsegmentet fortsätter utvecklas väl. Rensat för omställningseffekterna lyckas vi trots den fortsatt svaga småbåtsmarknaden leverera ett positivt resultat för kvartalet”, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group.

FÖRSTA KVARTALET JANUARI – MARS 2024 SENASTE 12 MÅNADERNA
Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade med 13 procent till 344 Mkr (304) Nettoomsättningen uppgick till 1 938 Mkr vilket är en ökning med 10 procent jämfört med föregående år (1 769)
Organisk tillväxt uppgick till 2,4 procent Organisk tillväxt uppgick till -5,6 procent
EBITA uppgick till -14 Mkr (8) EBITA uppgick till 79 Mkr (194)
EBITA-marginalen uppgick till -4,0 procent (2,5) EBITA-marginalen uppgick till 4,1 procent (11,0)
Operativt kassaflöde uppgick till -90 Mkr (-122) Operativt kassaflöde uppgick till 138,6 Mkr (-162)
Orderboken uppgick vid periodens slut till 789 Mkr (953) Resultat per aktie uppgick till 3,06 kr (7,49)
Första kvartalet Senaste 12 mån Helår
2024 2023 % 2024 2023 % 2023
Nettoomsättning, Mkr 343,7 304,3 13 1 937,9 1 768,5 10 1 898,4
Rörelseresultat, Mkr -13,9 7,6 -282 77,6 193,5 -60 99,1
EBITA, Mkr -13,7 7,7 -278 78,2 194,0 -60 99,7
EBITA-marginal, % -4,0% 2,5% -6,5 pe 4,0% 11,0% -6,9 pe 5,2%
Periodens resultat, Mkr -7,0 -0,7 -903 38,7 145,8 -70 45,0
Operativt kassaflöde, Mkr -90,3 -121,7 26 138,6 -162,0 190 -153,2
Resultat per aktie -0,33 -0,03 883 1,82 7,49 -76 2,15

Länk till rapporten: https://nimbusgroup.se/sv/rapporter-och-presentationer/

Telefonkonferens för analytiker: Idag kl. 10.00 hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen registrerar sig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048612

Efter registreringen erhålls telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen via följande webblänk: https://ir.financialhearings.com/nimbus-q1-report-2024