Nimbus Group AB (publ) ökade sin nettoomsättning med 18 procent till 475 Mkr (402) under det tredje kvartalet 2023. EBITA uppgick till 13 Mkr (45) och EBITA-marginalen till 2,7 procent (11,1). ”Det tredje kvartalet 2023 innebar en fortsatt ökad försäljning av premiumbåtar och förbättrad geografisk mix i linje med vår strategi men kronförsvagningen samt en lägre försäljning av småbåtar påverkade vår lönsamhet negativt”, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group.

TREDJE KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2023 FÖRSTA 9 MÅNADER JANUARI – SEPTEMBER 2023
Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade med 18 procent till 475 Mkr (402). Nettoomsättningen uppgick till 1 537 Mkr vilket är en ökning med 9 procent jämfört med föregående år (1 413).
Organisk tillväxt uppgick till -15 procent. Organisk tillväxt uppgick till -6 procent.
EBITA uppgick till 13 Mkr (45). EBITA uppgick till 104 Mkr (183).
EBITA-marginalen uppgick till 2,7 procent (11,1). EBITA-marginalen uppgick till 6,8 procent (12,9).
Operativt kassaflöde uppgick till -46 Mkr (-151). Operativt kassaflöde uppgick till -72 Mkr (-106).
Orderboken uppgick vid periodens slut till 946 Mkr (1 051). Resultat per aktie uppgick till 3,22 kr (7,57).
Tredje kvartalet Första 9 månaderna Senaste 12 månaderna Helår
2023 2022 % 2023 2022 % 2023 2022 % 2022
Nettoomsättning, Mkr 475,4 402,4 18 1 537,3 1 413,3 9 1 875,3 1684,2 11 1 751,2
Rörelseresultat, Mkr 12,7 44,7 -72 103,7 182,5 -43 113,2 187,9 -39 192,0
EBITA, Mkr 13,0 44,8 -71 104,1 182,9 -43 114,4 188,4 -39 192,5
EBITA-marginal, % 2,7% 11,1% -8,4 pe 6,8% 12,9% -6,2 pe 6,1% 11,2% -5,1 pe 11,0%
Periodens resultat, Mkr 6,6 27,7 -76 67,1 146,7 -54 70,1 154,1 -54 149,6
Operativt kassaflöde, Mkr -46,0 -151,2 -70 -71,8 -106,3 -33 -111,8 -132,9 -16 -146,3
Resultat per aktie 0,31 1,43 -78 3,22 7,57 -57 3,43 7,95 -57 7,72

Länk till rapporten: https://nimbusgroup.se/sv/rapporter-och-presentationer/

Telefonkonferens för analytiker: Idag kl. 10.00 hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen registrerar sig via länken nedan. Efter registreringen erhålls telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Call Access (financialhearings.com)

Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk:
Nimbus Q3 Report 2023 (financialhearings.com)