“I och med noteringen av Nimbus Group på Nasdaq First North Growth Market tar vi nästa steg i bolagets utveckling. Vi har byggt en stark plattform för lönsam tillväxt baserad på vår starka varumärkesportfölj kombinerat med flexibilitet och skalbarhet i produktionen och en välfungerande distribution av våra båtar till en bred kundbas. Jag vill tillsammans med hela bolaget välkomna nya aktieägare att bli en del av vår fortsatta resa.”
Jan-Erik Lindström, CEO of Nimbus Group

Prospekt

Prospektet finns tillgängligt på svenska

Sammanfattning av prospekt

En sammanfattning av prospektet finns tillgängligt på norska och finska

Viktiga datum

29 januari–8 februari 2021 Anmälningsperiod för institutionella investerare:
29 januari–7 februari 2021 Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige, Norge och Finland
9 februari 2021 Beräknad handelsdag på Nasdaq First North Growth Market
11 februari 2021 Likviddag

Media- och IR-kontakt

Gunilla Öhman
Gunilla Öhman
Media- och IR-kontakt
Tel: +46 (0) 70-763 81 25